1. Sözleşmenin Onaylanması

Kullanıcı kayıt formu doldurularak üye olunabilir. Her IF SOKAK kullanıcısı, TUNUS CADDESİ KON.HED.EŞYA TUR.GIDA İNŞ.LOJ.MAK.SAN. ve TİC.LTD.ŞTİ (“IF SOKAK”) ile akdetmiş olduğu işbu Kullanıcı Sözleşmesi (“Sözleşme”) hükümlerine uyacağını kabul ve taahhüt eder.

 1. Hizmetler

IF SOKAK kullanıcılarına internet ortamında, mobil telefonlarda, akıllı TV sistemlerinde veya benzer platformlarda geliştirilebilen uygulamalardan sisteme dahil IF SOKAK şubelerinden restoran sınırları dahilinde  yemek siparişi verme imkanı ve buna ilişkin sair hizmetler sunar.

 1. IF SOKAK Kullanıcı Sistemi
 • Her IF SOKAK kullanıcısı, kendisinin belirleyeceği bir cep telefonu ve e-posta adresi ile “şifre”ye sahip olur.
 • “Kullanıcı adı” e-posta adreslerinde olduğu gibi her üyeye özeldir ve aynı kullanıcı adı farklı üyelere verilmez.
 • Her kullanıcının IF SOKAK üyeliği gerektiren sistemlere bağlanabilmesi için kayıtlı cep telefonu ile şifresini girmesi gereklidir. Bu işlem IF SOKAK sistemine giriş yapmak şeklinde tanımlanmıştır. Kullanıcılar, diledikleri takdirde ilgili kullanıcı sözleşmelerini onaylamak kaydıyla IF SOKAK sistemine giriş yaptıkları kullanıcı bilgileri ile Deha İthalat İhracat Turizm Gıda ve Ticaret Limited Şirketi ve DH Restoran Danışmanlık Turizm Eğlence Mekan İşletmeciliği ve Ticaret Limited Şirketi, TUNUS CADDESİ KON.HED.EŞYA TUR.GIDA İNŞ.LOJ.MAK.SAN. ve TİC.LTD.ŞTİ şirketlerine bağlı diğer sitelere de giriş yapabilirler.
 • “Şifre” sadece ilgili kullanıcının bilgisi dâhilindedir. Kullanıcı şifresi unutulduğu takdirde IF SOKAK, talep üzerine kullanıcının IF SOKAK sisteminde kayıtlı cep telefonuna yeni şifre gönderecektir. Şifre’nin belirlenmesi ve korunması tamamıyla kullanıcının kendi sorumluluğundadır ve IF SOKAK şifre kullanımından doğacak problemlerden veya oluşabilecek zararlardan kesinlikle sorumlu değildir.
 • IF SOKAK sisteminin kullanılması ile oluşacak data ve verilerin tüm fikri haklarına sahiptir. IF SOKAK, söz konusu bilgilerle kullanıcı üyelik bilgilerini açıklamadan demografik bilgiler içeren raporlar düzenleyebilir veya bu tarz bilgileri veya raporları kendisi kullanabilir ve bu rapor ve/veya istatistikleri iş ortakları ile üçüncü kişilerle bedelli veya bedelsiz paylaşabilir. Bu işlemler IF SOKAK Gizlilik Politikası hükümlerine aykırılık teşkil etmez.
 1. Kullanıcının Yükümlülükleri

Kullanıcı, IF SOKAK hizmetlerinden yararlandığı sırada,

 • Kullanıcı kayıt formunda yer alan bilgilerin doğru olduğunu ve IF SOKAK’da oluşturulmuş her bir Kullanıcı adı için yalnızca bir adet cep telefonu numarası ve e-posta adresi  tanımlanabileceğini, tanımlanan cep telefonu numarasının değiştirilemeyeceğini , yeni bir cep telefonu numarasını ancak IF SOKAK üzerinde yeni bir kullanıcı oluşturulması halinde tanımlanılabileceğini; bu bilgilerin gerekli olduğu durumlarda bilginin hatalı veya noksan olmasından (şifre unutma gibi) doğacak kendisinin ya da üçüncü kişilerin zararlarından dolayı sorumluluğun kendisine ait olduğunu, bu hallerde IF SOKAK üyeliğinin sona erebileceğini;
 • “Cep telefonu” ve kayıtlı e-posta adresiyle yapacağı her türlü işlemden bizzat kendisinin sorumlu olduğunu;
 • IF SOKAK tarafından verilen hizmetlerin ve yazılımların telif hakkının IF SOKAK’a ait olduğunu, bu yazılımları hiçbir şekilde çoğaltıp, dağıtmayacağını;
 • IF SOKAK hizmetlerini kullandığında ileri sürdüğü şahsi fikir, düşünce, ifade, IF SOKAK ortamına eklediği dosyaların, gönderdiği kişisel bilgilerinin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu ve şubeleri ile kullanıcı arasında oluşabilecek ihtilaflar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere IF SOKAK’ın bu dosyalardan dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağını, IF SOKAK’ın bu görüş ve düşünceleri yayımlayıp, yayımlamamakta serbest olduğunu ayrıca bu görüş ve yorumları moderatörler aracılığıyla düzenleyip, imla hatalarını düzeltme hakkı bulunduğunu;
 • IF SOKAK tarafından sağlanan hizmetlerde bazı hallerde 18 yaşından büyüklere ait içeriğin yer alabileceğini, bu içeriğin usule aykırı şekilde görüntülenmesi sebebiyle IF SOKAK’ın sorumlu olmayacağını;
 • IF SOKAK servislerinin kullanımı sırasında kaybolacak ve/veya eksik alınacak, yanlış kullanıcıya iletilecek bilgi mesaj ve dosyalardan IF SOKAK’ın sorumlu olmayacağını;
 • IF SOKAK’da sunulan hizmetlere IF SOKAK tarafından belirlenen şekil dışında ve/veya yetkisiz şekilde ulaşmamayı ve yazılımı hiçbir şekilde değiştirmemeyi, değiştirilmiş olduğu belli olanları kullanmamayı ve anılan kurallara uymadığı durumlarda IF SOKAK’ın uğrayabileceği tüm maddi ve manevi zararı karşılamayı;
 • Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ve ilgili mevzuat uyarınca IF SOKAK üzerinden sadece restoran sınırları dahilinde tüketilmek üzere alkol satışını Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ve ilgili mevzuat uyarınca yapılabilineceğini,kullanıcı bilgilerinde yanıltıcı ve yalan beyanda bulunularak sipariş verilen alkol ürünleri sipariş eden kullanıcadan alınarak gerekli iade işlemlerinin yapılacağını ve aksi yöndeki işlem ve taleplerin olması durumunda üyeliğin iptali ve işbu Sözleşme’nin feshi ile sonuçlanabileceğini;
 • Tehdit edici, ahlak dışı, ırkçı, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına, uluslararası anlaşmalara aykırı, politik mesajlar içeren, 3. kişilerin fikri veya sınai mülkiyet haklarını ihlal eder nitelikte kullanıcı adı, fotoğraf ve rumuz kullanmamayı; mesaj veya yorum göndermemeyi;
 • Ortama eklenecek kullanıcı adları, fotoğraflar, yazışmalar, konu başlıkları ve rumuzların genel ahlak, görgü ve hukuk kurallarına uygun olmasını; politik mesajlar içermemesini; ve söz konusu ibareler, yazışmalar ve fotoğraflar ile ilgili tüm yayımlama, işleme ve çoğaltma, yayma, temsil, işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim, üçüncü kişilere devir ve temlik hakları dâhil olmak üzere 5846 sayılı ve 5.12.1951 tarihli Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nda sayılan tüm mali hakların IF SOKAK’a devredildiğini;
 • Diğer kullanıcıları taciz ve tehdit etmemeyi;
 • Diğer kullanıcıların IF SOKAK sistemini kullanmasını olumsuz etkileyecek şekilde davranmamayı;
 • IF SOKAK sistemi veya ona bağlı olarak geliştirilen sistem ve uygulamalarda yer alan hizmetleri kötüye kullanmayacağını ve bu sistemi kullanan diğer kullanıcıların haklarını ihlal eden nitelikte veya zarar veren hiçbir davranışta bulunmayacağını ve söz konusu kötüye kullanım neticesinde IF SOKAK’ın veya ilgili kullanıcının uğrayacağı tüm zararlardan sorumluluğun tamamen kendisine ait olduğunu ve böyle bir kullanımın tespit edilmesi halinde IF SOKAK’ın bu kullanıcının ilgili hizmetteki hesabını ya da hesabının kullanıcı adı, profil fotoğrafı ve benzeri kısımlarını kapatma veya limitleme veya IF SOKAK üyeliğini sona erdirme hakkının bulunduğunu;
 • Kişi veya kurumların isimlerini lekeleyici, çiğneyici, ahlaka aykırı, yakışıksız veya kanun dışı materyal veya bilgiler yayımlamamayı, basıp çoğaltmamayı, dağıtmamayı;
 • Reklam yapmamayı, herhangi bir mal veya hizmet satmamayı veya satılmasına yönelik teklifte bulunmamayı, anket, yarışma veya zincir mektup faaliyetlerinde bulunmamayı;
 • Diğer kullanıcıların bilgisayar ve cep telefonlarına bilgilere veya yazılıma zarar verecek bilgi veya programlar göndermemeyi;
 • IF SOKAK hizmetleri kullanarak elde edilen herhangi bir kayıt veya elde edilmiş malzemelerin tamamen kullanıcının rızası dâhilinde olduğunu, kendi bilgisayarında ve cep telefonunda yaratacağı arızalar, bilgi kaybı ve diğer kayıpların sorumluluğunun tamamen kendisine ait olduğunu, IF SOKAK sisteminin kullanımından dolayı uğrayabileceği zararlardan dolayı IF SOKAK’tan tazminat talep etmemeyi;
 • IF SOKAK’tan izin almadan IF SOKAK servislerini ticari veya reklam amacıyla kullanmamayı;
 • IF SOKAK’ın, dilediği zaman veya sürekli olarak tüm sistemi izleyebileceğini;
 • İADE işlemi sadece satın alınan hizmetin stokta bulunmadığı halde satışının yapılabilinmesine izin verilindiği durumlarda olacağını aksi durumlara IF SOKAK’ın iade yapmakla ilgili yükümlülüğünün bulunmadığını;
 • Kurallara aykırı davrandığı takdirde IF SOKAK’ın gerekli müdahalelerde bulunma ve kullanıcıyı hizmet dışına çıkarma ve üyeliğine son verme hakkına sahip olduğunu,
 • IF SOKAK’ın, kendi sistemini ticari amaçla kullanabileceğini;
 • Kanunlara göre iletilmesi yasak olan bilgileri iletmemeyi ve zincir posta (chain mail), yazılım virüsü (vb.) gibi gönderilme yetkisi olmayan verileri paylaşmamayı;
 • Başkalarına ait kişisel bilgileri kayıt etmemeyi, yaymamayı, kötüye kullanmamayı;
 • Online Ödeme Yöntemi ve diğer ödeme yöntemleri ile ödeme yapıldıktan sonra ortaya çıkabilecek masa değişikliği ve benzeri durumlarda kullanıcı değişiklik bildirimini yapmadığı takdirde IF SOKAK’ın sorumlu tutulamayacağını;
 • IF SOKAK sisteminde çerez (cookie/tanımlama bilgileri) kullanıldığını, çerezlerin bir internet sitesinin kullanıcının bilgisayarındaki sabit diskte çerez dosyasına aktardığı bilgi parçaları olduğunu, bunların kullanıcıların IF SOKAK’ta gezinmesine olanak sağladığını ve gerektiğinde siteye erişen kullanıcıların ihtiyaçlarına uygun içeriklerin hazırlanmasına yardımcı olduğunu beyan, taahhüt ve kabul eder.

 

 1. IF SOKAK’a Tanınan Yetkiler
 • IF SOKAK herhangi bir zamanda sistemin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir.
 • IF SOKAK güvenliği şüphesi doğuran kullanıcı işlemlerinden dolayı ilgili kullanıcıların Online Ödeme Yöntemi ve diğer ödeme yöntemleri aracılığı ile ödeme yapma imkânını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir.
 • Sistemin veya Ödeme Yöntemlerinin kullanımının geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı IF SOKAK’ın kullanıcılarına veya üçüncü kişilere karşı hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.
 • Cep telefonu ve e-posta ile şifre IF SOKAK tarafından sunulan başvuru alanlarının doldurulmasından sonra görüntülenecek ve onaylanacaktır. IF SOKAK kullanıcı kayıt formunu eksiksiz doldurmuş üyelerin veya IF SOKAK sistemine giriş yapan kullanıcıların yeni bir şifreye sahip olmalarını veya şifrelerini kullanmalarını münhasıran süresiz olarak engelleyebilecektir.
 • IF SOKAK, hizmetlerinin zamanında, güvenli ve hatasız olarak sunulması, hizmet kullanımından elde edilen sonuçların doğru ve güvenilir olması, hizmet kalitesinin beklentilere cevap vermesi için gerekli özeni gösterecektir ancak bunları taahhüt etmemektedir.
 • IF SOKAK kullanıcıların sistemden yararlanmaları sırasında ortamda bulunduracakları dosyaların, mesajların bazılarını veya tamamını uygun göreceği periyotlarla yedekleme ve silme yetkisine sahiptir. Yedekleme ve silme işlemlerinden dolayı IF SOKAK sorumlu tutulmayacaktır.
 • IF SOKAK kendi ürettiği ve/veya dışardan satın aldığı bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. eserlerin mülkiyet ve mülkiyetten doğan telif haklarına sahiptir.
 • IF SOKAK sistemindeki satışlar, IF SOKAK ve iştiraklerinin menülerinin sipariş anındaki mevcudiyetiyle sınırlıdır. IF SOKAK ve iştirakleri stoklarında bulunmayan ürünlerin kullanıcıya teslimini sağlayamayabilir. Ürünlerin IF SOKAK sisteminde teşhir edilmesi bunların stokta bulunduğu anlamına gelmemektedir.
 • IF SOKAK kullanıcılarının ürettiği ve yayınlanmak üzere kendi iradesiyle sisteme yüklediği (örneğin kullanıcı resimleri, panoya eklediği mesaj, şiir, haber, dosya gibi) bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. eserlerin her türlü yazılı ve görsel mecrada yayınlanma, işleme, sosyal medya ağlarında paylaşma ve/veya IF SOKAK sistemi içinde IF SOKAK tarafından uygun görülecek başka bir adrese taşıma veya kendi takdirinde olmak üzere internet sitesinden kaldırma haklarına sahiptir. Yayınlanan bu bilgilerin başka kullanıcılar tarafından kopyalanması, işlenmesi ve/veya yayınlanması ihtimal dâhilindedir. Bu hallerde kullanıcı, IF SOKAK’tan hiçbir telif ücreti talep etmeyecektir.
 • IF SOKAK sisteminde satışa sunulan ürünlerin fiyat ve ürün özellik bilgilerini değiştirme yükümlülüğü IF SOKAK ve iştiraklerine aittir. Fiyat ve ürün özellik bilgilerinde hata oluştuğu takdirde IF SOKAK kullanıcıları bilgilendirerek, bu hatayı düzeltecek şekilde ürün teslimi yapabilir veya siparişi iptal edebilir.
 • IF SOKAK sisteminde satışa sunulan ürünlerin içeriğine dair doğru ve dürüst açıklama yapılmasına dair IF SOKAK gerekli özeni gösterecektir ancak iştiraklerin sipariş içeriklerine dair yaptıkları eksik ve/veya hatalı açıklamalardan dolayı oluşacak problemlerden veya zararlardan IF SOKAK sorumlu değildir.
 • IF SOKAK, kullanıcının IF SOKAK sistemi dışındaki web-sitelerine geçişini sağlayabilir. Bu takdirde kullanıcı geçiş yapacağı sitelerin içeriğinden IF SOKAK’ın sorumlu olmadığını peşinen kabul eder.
 • IF SOKAK kullanıcı üyeliği gerektirmeyen hizmetleri zaman içinde üyelik gerektiren bir hale dönüştürülebilir, ilave hizmetler açabilir, bazı hizmetlerini kısmen veya tamamen değiştirebilir veya ücretli hale dönüştürebilir. Bu durumda kullanıcının Sözleşme’yi feshederek, üyelikten ayrılma hakkı saklıdır.
 • IF SOKAK, ileride doğacak teknik zaruretler ve mevzuata uyum amacıyla kullanıcıların aleyhine olmamak kaydıyla işbu Sözleşme’nin uygulamasında değişiklikler yapabilir, mevcut maddelerini değiştirebilir veya yeni maddeler ilave edebilir.
 1. Kullanım Amacı

Kullanıcılar, IF SOKAK sistemi üzerinde verilen tüm siparişlerin, yapılan tüm alışverişlerin kişisel kullanım amaçlı olduğunu, bunların tekrar satış amaçlı olmadığını kabul ederler.

IF SOKAK MOBİL HİZMET KULLANIM SÜRECİ

-Kullanıcılar IF SOKAK mobil uygulamayı hizmeti alacakları telefonlarına yükleme işlemini tamamlar.

-Kullanıcı kayıt formunu eksiksiz bir şekilde doldurur.

-Kişisel verilerin korunmasına ilişkin aydınlanma metni,kullanıcı sözleşmesi,gizlilik politikası,kişisel verilerin korunması politikası sözleşmelerini okuyup onayladıktan sonra sisteme kayıt olur.

-Restoran sınırları içerisinde kişisel tüketim için hizmet ve ürün satın alır.

-Seçtiği hizmet ve ürünleri ödeme yöntemlerinden istediği şekilde ödeyebilir.

-Ödeme işlemi sırasında dilerse ürünlerin restoran sınırları içerisinde bulunan masasına gelmesini isteyebilir.

 1. Ödeme

IF SOKAK kullanıcıları IF SOKAK sisteminden verdikleri siparişin ücretini, IF SOKAK sisteminde ilgili şubelerin  sunduğu seçenekler arasından sipariş verirken seçtikleri şekilde ödeyebilir. Kullanıcılar ayrıca Online Ödeme Yöntemi kullanarak  kredi kartı ile  anında online ödeme de yapabileceklerdir. Online Ödeme Yöntemi seçeneği kullanılarak yapılan ödemelerde, kartın hamili haricinde bir başkası tarafından hukuka aykırı şekilde kullanılması halinde 23.02.2006 tarihli 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ve 10.03.2007 tarihli ve 26458 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılır.Online Ödeme Yöntemi ile ödemesi yapılmış siparişlerde, sipariş karşılığı fiş/fatura IF SOKAK bünyesinde bulunan siparişin verildiği şube  tarafından düzenlenir. (???)

 Kullanıcılar, Online Ödeme Yöntemi kullanılarak verilen siparişlerde ödemeyi IF SOKAK’a yapmakla ödeme yükümlülüklerini ifa etmiş olmaktadır.

 1. Kişisel Veri

Kullanıcı IF SOKAK’a üye olurken Kullanıcı Sözleşmesini onaylamak ve üyelik sonrası Web Sitesi içerisindeki hareketleri esnasında, veri sorumlusu IF SOKAK ile paylaştıkları ad, soyad, elektronik posta adresi, sipariş adres/adresleri, telefon numarası gibi kişisel verilerinin (“Kişisel Veri/ler”) Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki Kanun’da belirlenmiş olan esaslar çerçevesinde işlenmesine, 3. kişilere ve yurtdışına aktarılmasına açıkça rıza gösterdiğini kabul ve beyan eder.

Kişisel Veriler’in işlenmesi, 3. kişilere ve yurtdışına aktarılması Kullanıcı ile IF SOKAK arasında kurulan hukuki ilişkiye dayanmaktadır.

Kişisel Veriler IF SOKAK ve IF SOKAK iştirakleri tarafından işbu sözleşmesel ilişki kapsamında ve IF SOKAK ve iştiraklerinin sözleşmesel ilişkisi bulunan iş ortakları tarafından pazarlama, analiz, istatistik gibi amaçlarla işlenebilir,

 1. kişilere ve yurtdışına aktarılabilir veya anonimleştirilerek kullanılabilir.

Buna ek olarak Kullanıcılar Kişisel Verileri dışındaki;

Sipariş bilgileri (sipariş verdikleri şubeler,

Sipariş verilen ürün tipi, sipariş adedi, sipariş saati, sipariş verilen bölge gibi Web Sitesi (veya kullanılan benzeri mobil veya elektronik mecra) üzerindeki tüm davranışları,

Sipariş detayları ve benzeri verilerinin Deha İthalat İhracat Turizm Gıda ve Ticaret Limited Şirketi ve DH Restoran Danışmanlık Turizm Eğlence Mekan İşletmeciliği ve Ticaret Limited Şirketi, TUNUS CADDESİ KON.HED.EŞYA TUR.GIDA İNŞ.LOJ.MAK.SAN. ve TİC.LTD.ŞTİ ve iş ortakları tarafından kaydedilmesi, işlenmesi ve listelenmesinde ve/veya anonimleştirilerek analizlerde 3. kişilerle hizmetin daha iyi sağlanması veya çeşitli uygulamaların veya programların IF SOKAK üzerinde çalıştırılabilmesi için anonim şekilde kullanılmasına açık rızalarının olduğunu kabul ve beyan ederler.

 1. Kanuni Zorunluluklar

İşbu Sözleşme kapsamı dışında gerçekleşecek tüm kanuni değişikliklerden kaynaklanan işlemler IF SOKAK sorumluluğu dışındadır ve aynen Sözleşme’ye yansıtılır.

 1. Ürün Teslimatı

IF SOKAK ve şubeleri tarafından yapılan ürün teslimi sürecinde kullanıcı, IF SOKAK sisteminde seçtiği masada bulunamaz ise siparişi kullanıcıya teslim edilemeyecektir. Bu durum çerçevesinde kullanıcı kendisinin bulunmadığı bir masaya sipariş vermiş olduğu için doğacak kanuni yükümlülükleri kabul etmek durumundadır.

 1. Ücret İadesi

Online Ödeme Yöntemi ile ödemesi yapılmış siparişlerle sınırlı olmak üzere kullanıcıya ücret iadesi ancak

 • Siparişin ilgili birime iletilememesi nedeniyle siparişin zorunlu iptali;
 • Siparişin bir kısmının veya tamamının ilgili şubede mevcut olmaması nedeniyle siparişin kısmen veya tamamen zorunlu iptali;
 • Sipariş edilen üründen memnun kalınmaması nedeniyle ilgili şubeden onayın alınmasının akabinde yapılan sipariş iptali

Durumunda iade yapılır.

IF SOKAK, yalnızca kullanıcıdan kaynaklanan sebeplerden dolayı (örneğin kullanıcının masasında olmaması, yanlış masa bilgisi vermesi, siparişi teslim almaması gibi) ücret iadesi yapmama hakkını saklı tutar.
Online Ödeme Yöntemi dışındaki ödeme vasıtaları ile ödemesi yapılmış siparişlerde ücret iadesi, IF SOKAK’ın bünyesinde bulundurduğu şubeleri  tarafından doğrudan yapılmaktadır.

 1. Bilgilerin Saklanması ve İspat Yükümlülüğü:

IF SOKAK sisteminde kayıtlı kullanıcı bilgileri, siparişleri, yorum/değerlendirmeleri vb. IF SOKAK Gizlilik Politikası’na tabi olacak şekilde en az üç (3) yıl boyunca saklanır. İşbu Sözleşme’nin ifasından doğacak her türlü uyuşmazlıkta IF SOKAK sisteminde saklanan veriler ile kullanıcı kayıtları bağlayıcı ve kesin delil teşkil eder.

 1. Uygulanacak Hukuk ve Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri

İşbu Sözleşme Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir. Sözleşme’nin ifasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde Ankara Merkez Mahkeme ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.

 1. Yürürlük

İşbu Sözleşme taraflar arasında kullanıcının, kullanıcı kayıt formunu doldurmasından itibaren taraflardan biri sözleşmeyi fesih edene kadar  yürürlüğe girer.

 1. Fesih

Taraflar işbu Sözleşme’yi diledikleri zaman sona erdirebileceklerdir. Sözleşme’nin feshi anında tarafların birbirlerinden olan alacak hakları etkilenmez.